Publicering på Nätet

Det finns idag många utmärkta datorprogram som kan användas för att göra webbsidor. Tekniska problem är sålunda inte längre ett hinder för att få en stilren och funktionell website. För att dra till sig internationella besökare är engelska nödvändigt. Om det finns allt för många fel i Din engelska text uppmuntrar Du inte Dina besökare att återvända till en i övrigt bra webbplats.

Genom att använda vår professionella språk- gransknings/översättningsservice garanterar vi att Din website får korrekt engelska. Denna service kan kosta så lite som 700-1400 kr. per webbplats, beroende på hur omfattande den är. Det kan innebära att titta på en webbplats som redan är online, eller att gå igenom filer som ännu inte har släppts.

Vi kan arbeta med filer som innehåller DHTML, Javascript, Active Server Pages (ASP, VBscript) och PHP. Du kan skicka Din text som .html, .asp eller .php filer direkt till oss för översättning eller språkgranskning innan de läggs ut på Din webbplats. Vi kan förstås även granska texten i Dina grafiska filer.


    
Web world
Good Written English logo
Professional English editing
©2015 Good Written English GWE AB


Inledning | Vår Verksamhet | Stavning o.s.v. | Vår Specialitet | Sekretess
Publicering på Nätet | Datafiler | Pappersdokument | Priser | Kontakta Oss | Hem