Vår specialitet:

Biovetenskap och medicin

Vi kan medicinsk och vetenskaplig engelska. Vi är väl förtrogna med de termer som används av biokemister och molekylärbiologer. Vi känner också till teknikerna väl.

Biomedicin är ett kraftigt konkurrensbetonat område där Din förmåga att uttrycka Dig felfritt på engelska kan bidra till att få Ditt manuskript publicerat i en internationell tidskrift.

Good Written English granskas alltid Dina medicinska och naturvetenskapliga texter av någon med hög akademisk examen inom biovetenskap eller medicin och med engelska som modersmål.


    


Bacterial platesGood Written English logo
Professional English editing©2015 Good Written English GWE AB


Inledning | Vår Verksamhet | Stavning o.s.v. | Vår Specialitet | Sekretess
Publicering på Nätet | Datafiler | Pappersdokument | Priser | Kontakta Oss | Hem